Saturday, 26 November 2011

Grigori Chukrai: The Forty First - Сорок первый (1956)

Director:Grigori Chukhrai
Writers:Grigori Koltunov, Boris Lavrenyev (novel)
Stars:Izolda Izvitskaya, Oleg Strizhenov, Nikolai Kryuchkov


Awards:
Cannes Film Festival 1957 Special Award Grigori Chukhrai

You can watch film with English subtitles here.

No comments: