Tuesday, 18 May 2010

Andrei Konchalovsky: Gloss - Глянец (2007)

Director: Andrei Konchalovsky
Writers: Andrei Konchalovsky, Avdotya (Dunya) Smirnova
Operator: Maria Solovieva
Composer: Boris Frumkin
Artist: Catherine Zaletaeva
Producer: Andrei Konchalovsky
Year: 2007
Premiere: August 23, 2007

Actors: Julia Vysotskaya, Irina Rozanova, Alexander Domogarov, Efim Shifrin, Alexei Serebryakov, Gennady Smirnov, Ilya Isaev, Olga Miloyanina, Olga Arntgolts, Tatyana Arntgolts, Andrei Noskov, Alexander Ilyin, Artem Troitsky, Jela Sanko, Juris Lautsinsh, Oleg Komarov (II), Alexei Grishin, Michael Politseymako, Masha Konchalovskaya

Website: glyanec.ru

No comments: