Friday, 18 February 2011

Sergei Gerasimov:The Youth of Peter the Great - Юность Петра (1980)

Director: Gerasimov Sergej
Actors: Zolotukhin Dmitrij, Filippov Roman, Beljavskij Aleksandr, Glebov Petr, Bondarchuk Natalja, Khmelnitskij Boris, Zimin Mikhail, Odinokov Fedor, Strizhenov Oleg, Nozhkin Mikhail, Eremenko Nikolaj, Spiridonov Vadim, Moroz Jurij,

>


No comments: