Thursday, 2 February 2012

Vera Storozheva: My boyfriend - Angel -Мой парень - ангел (2012) - trailer

Director: Vera Storozheva
Writer: Natalya Nazarova
Stars: Artur Smolyaninov, Anna Starshenbaum,Sergey Puskepalis


Official site.

No comments: